Η ιστοσελίδα της Resinex χρησιμοποιεί cookies και  παρόμοια τεχνολογία για να κατανοήσουμε καλύτερα ποια προϊόντα σας ενδιαφέρουν έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με αυτά. Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας της Resinex αποδέχεστε τη χρήση των cookies μας. Μάθετε περισσότερα για τα cookies και τον τρόπο διαχείρισής τους

ABS - Συμπολυμερές ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρενίου

Το συμπολυμερές ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρενίου (ABS) είναι ένα άμορφο πολυμερές που παρασκευάζεται με τεχνολογία πολυμερισμού γαλακτώματος ή μάζας ακρυλονιτριλίου και στυρολίου υπό την παρουσία πολυβουταδιενίου. Οι πιο σημαντικές ιδιότητες του ABS είναι η αντοχή σε κρούση και η ανθεκτικότητα.

Οι κυριότεροι παρασκευαστές του συμπολυμερούς ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου- στυρενίου (ABS) είναι οι Trinseo, LG Chem, Chi-Mei και Styrolution. Οι περισσότεροι παραγωγοί ABS χρησιμοποιούν γενικά τεχνολογία πολυμερισμού γαλακτώματος, αλλά η Trinseo χρησιμοποιεί τεχνολογία συνεχούς πολυμερισμού μάζας.

Χημικοί μοριακοί τύποι μονομερών ABS.

Το ABS χαρακτηρίζεται συνήθως από τρεις βασικές ιδιότητες:

  • Ρευστότητα
  • Αντοχή στη θερμότητα
  • Αντοχή σε κρούση

Το μονομερές στυρολίου παρέχει στο ABS καλή επεξεργασιμότητα, το ακρυλονιτρίλιο παρέχει, αντοχή σε θερμότητα και χημική αντίσταση, ενώ το βουταδιένιο κάνει το προϊόν πιο σκληρό και ανθεκτικό ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Αλλάζοντας τις αναλογίες των συστατικών του ABS και εισάγοντας ειδικά πρόσθετα, παράγονται διαφορετικές ποιότητες με συγκεκριμένες ιδιότητες. Το ABS δεν είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και ως εκ τούτου συνιστάται για εφαρμογές εσωτερικού χώρου και μόνο.

Το συμπολυμερές ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρενίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά σε θερμοκρασίες από -20°C έως 80°C. Το ABS είναι ανθεκτικό σε υδατικά οξέα, αλκάλια, συμπυκνωμένα υδροχλωρικά και φωσφορικά οξέα, αλκοόλες και ζωικά, φυτικά και ορυκτά έλαια, αλλά προσβάλλεται από συμπυκνωμένα θειικά και νιτρικά οξέα. Το συμπολυμερές ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρενίου (ABS) είναι διαλυτό σε εστέρες, κετόνες, διχλωριούχο αιθυλένιο ή ακετόνη.

Το ABS μπορεί να υποστεί επεξεργασία μέσω διαδικασίας χύτευσης με έγχυση ή εξέλαση.

Οι συνηθέστερες εφαρμογές του ABS (συμπολυμερές ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου στυρολίου) είναι:

  • Γενικές: παιχνίδια, καταναλωτικά προϊόντα, τηλέφωνα, κράνη ασφαλείας
  • Αυτοκίνητα: εσωτερικά πάνελ θυρών, κολόνες, διακοσμητικά καλύμματα καθισμάτων, γρίλιες, πίνακες οργάνων, περιβλήματα καθρεπτών
  • Οικιακές συσκευές: περιβλήματα οικιακών συσκευών κουζίνας, περιβλήματα ηλεκτρικής σκούπας, πίνακες ελέγχου για λευκά προϊόντα
  • Εφαρμογές εξώθησης: φύλλα, ντουσιέρες, οροφές τρακτέρ, τελειώματα επίπλων, επένδυση ψυγείων, αποσκευές
Προσφέρουμε: