Η ιστοσελίδα της Resinex χρησιμοποιεί cookies και  παρόμοια τεχνολογία για να κατανοήσουμε καλύτερα ποια προϊόντα σας ενδιαφέρουν έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες, αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με αυτά. Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας της Resinex αποδέχεστε τη χρήση των cookies μας. Μάθετε περισσότερα για τα cookies και τον τρόπο διαχείρισής τους

REACH

Ο κανονισμός REACH του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων, καθώς και τις επιπτώσεις που έχει στη μελλοντική διαθεσιμότητα των χημικών προϊόντων, είναι θέμα εξαιρετικής σημασίας για τον Όμιλο RESINEX, τους προμηθευτές μας και τους πελάτες μας. Ο Κανονισμός REACH τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007, με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του να καλύπτει την επόμενη δεκαετία. Όπως και στο παρελθόν, έτσι και σήμερα, αλλά και στο μέλλον θα απαιτούνται συνεργασίες σε όλες τις αλυσίδες προμήθειας.

Προτεραιότητά μας ήταν και είναι να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό REACH καθώς και να διασφαλίσουμε την αδιάκοπη προμήθεια υλικών στους πελάτες μας. Για το σκοπό αυτό, ο Όμιλος RESINEX βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους προμηθευτές του, επιδιώκοντας να μάθει τις προθέσεις τους σχετικά με την προκαταχώριση και την καταχώριση των ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των υλικών που μας προμηθεύουν. Θα συνεχίσουμε αυτή την αξιολόγηση προκειμένου να προσδιορίσουμε τυχόν επιπλοκές στη διαθεσιμότητα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιό μας λόγω του Κανονισμού REACH.

Παρακαλούμε κατεβάστε τα τα συνημμένα έγγραφα για να ενημερωθείτε για την τρέχουσα κατάσταση ως προς τον Κανονισμό REACH.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας μαζί μας στη διεύθυνση reach@resinexgroup.com.